top of page

Freddy Olden

Kampen for å få et godt liv med ALS 

Untitled_edited.jpg
Home: Welcome

Arbeidsleder rollen og driftsmidler

Arbeidsleder for egen BPA ordning. Det å være arbeidsleder innebærer en hel rekke arbeidsoppgaver, men det betyr også at man får kontroll...

Alternativ medisin

Når du får en alvorlig diagnose som ALS så begynner man å lete etter behandlinger som gjør deg frisk, alternative behandlinger. Fordi man...

Koronakrisen

Våren 2020 ble annerledes på mange måter, hvor alle fikk en tankevekker eller tre... Koronaviruset kom til Kina og det spredte seg raskt...

Pårørende

Pårørende er kanskje et større "offer" enn den som får sykdommen ALS. Familien vet ikke hvordan de skal reagere og opptre ovenfor den som...

Kommunikasjon

Kommunikasjon er veldig viktig når man får en sykdom som ALS, fordi man mister evnen til å prate etterhvert. Hvordan kan man da...

"Hull" i halsen

For å kunne leve med ALS er man etterhvert avhengig av en operasjon. En operasjon hvor man får en trakeostomi. Når man vurderer om man...

Prosedyrer og arbeidsoppgaver

Prosedyrer er viktig for å ha kontroll over eget liv, dvs hvordan ting skal gjøres. Det å bruke god tid på å lage prosedyrer for hver...

Tilrettelagt boplass

Det er viktig å ha en boplass som egner seg til å kunne kjøre el-stolen rundt omkring, samtidig som den egner seg for assistentene rent...

Fysisk trening

Trening er viktig for å opprettholde funksjonaliteten for alle og enhver, og spesielt for de som får sykdommen ALS. Hvis man ikke bruker...

John P. Kroglundsveg 44

0047 97878573

  • facebook
bottom of page