top of page

Freddy Olden

Kampen for å få et godt liv med ALS 

Untitled_edited.jpg
Home: Welcome

BPA Ordning

Etterhvert som utviklingen går sin gang så mister man evnen til å gjøre hverdagslige ting, samt å stelle seg selv. Det er viktig å ikke...

Hjelpemidler

Når man får en sykdom som ALS så er man avhengig av hjelpemidler for å kunne gjøre ting, samt for å kunne flytte seg rundt omkring. Jeg...

Utstyr - forklaring

Det er mye forskjellig utstyr man trenger etterhvert som sykdommen progredierer. Nedenfor vil jeg prøve å forklare hva man trenger og hva...

Driftskonto

Det å ha en BPA ordning er avgjørende for å kunne leve et tilnærmet normalt liv, fordi et tilbud fra kommunen om pleiere / assistenter...

Rolltalk øyestyring

Når man etterhvert mister evnen til å prate så må man "prate" gjennom en datamaskin / skjerm foran ansiktet / øynene. Den har en...

Nødvendig nettverk

I tiden etter at man får diagnosen ALS så trenger man mye informasjon om alt mulig, da ingen er forberedt på å få en så sjelden og...

John P. Kroglundsveg 44

0047 97878573

  • facebook
bottom of page