top of page

Freddy Olden

Kampen for å få et godt liv med ALS 

Untitled_edited.jpg
Home: Welcome

ALS seminar 2019

Oktober 2019 var det ALS seminar på Gardermoen, et seminar for alle som har en tilknytning til sykdommen ALS. Med på turen var...

Mitt liv i bilder

Her kommer en musikk video som viser mitt liv i bilder, fra tiden før jeg fikk sykdommen ALS og til det livet jeg lever nå. Det ble en...

Driftskonto

Det å ha en BPA ordning er avgjørende for å kunne leve et tilnærmet normalt liv, fordi et tilbud fra kommunen om pleiere / assistenter...

50 års dag

16 november 2019 ble gjenstand for en 100 års jubilant, dvs at jeg og min tvillingbror Tommy ble 50 år. Det ble en fin feiring sammen med...

Rolltalk øyestyring

Når man etterhvert mister evnen til å prate så må man "prate" gjennom en datamaskin / skjerm foran ansiktet / øynene. Den har en...

Fysisk trening

Trening er viktig for å opprettholde funksjonaliteten for alle og enhver, og spesielt for de som får sykdommen ALS. Hvis man ikke bruker...

Nødvendig nettverk

I tiden etter at man får diagnosen ALS så trenger man mye informasjon om alt mulig, da ingen er forberedt på å få en så sjelden og...

Lungeavdelingen

Det er viktig å ha et godt forhold til lungeavdelingen underveis i sykdomsforløpet, da de har mest kunnskap om utstyret som blir brukt og...

Kampen for å få operasjon

Februar 2011 fikk jeg diagnosen ALS fra nevrologisk avdeling ved St.olav hospital i Trondheim. Etter å ha besøkt flere personer som hadde...

Å få en "dødsdom"

De første symptomene på sykdommen var dårlig balanse, svekket muskulatur i armene, noe jeg trodde kom av betennelser i kroppen eller...

1
2

John P. Kroglundsveg 44

0047 97878573

  • facebook
bottom of page