top of page
  • freddyolden

Driftskonto

Det å ha en BPA ordning er avgjørende for å kunne leve et tilnærmet normalt liv, fordi et tilbud fra kommunen om pleiere / assistenter ikke gir deg muligheten til å dra på sosiale aktiviteter eller turer i inn og utland. Dette fordi utgifter til assistentene ikke blir dekket, samt at personalet ikke er villig til å dra på utflukter over flere dager, fordi de har en normal jobb gjennom kommunen. Når du får innvilget retten til å velge en BPA leverandør, hvor du som oftest er arbeidsleder, så får du tilgang til driftsmidler, dvs at 5 % av omsetningen blir satt av til dette formålet. 

For min del så blir dette ca 15 000 i måneden, da jeg har assistenter døgnet rundt. Dette gir meg frihet til å dra på kino, teater, konserter, reiser i inn og utland, med visshet om at jeg får dekket alle utgiftene jeg får som er relatert til assistentene. Dvs at jeg selvfølgelig må betale mine egne utgifter selv. Mine personlige assistenter blir gjerne med på utflukter over flere dager, da de får dekket alle utgiftene, samt at de får lønn for de timene de jobber. I tillegg får de diettpenger så de kan kjøpe seg mat på reisen. Jeg har med tre assistenter når jeg er på reise, og to assistenter på konserter etc. 


Du får også dekket utgifter tilknyttet det å være arbeidsleder. Abonnement på bredbånd og telefon, innkjøp av telefon, printer, PC, blekkpatroner, penner, papir, frimerker, konvolutter, etc. Du får også dekket ting som assistentene trenger på jobb, toalettpapir, førstehjelpsutstyr, paracet / ibux, håndkrem, kaffe, te, samt ting som gjør hverdagen mere ergonomisk og enklere for assistentene å utføre sin jobb.

Tilrettelegging av arbeidsoppgavene er viktig for å forhindre belastningsskader og akutte hendelser. Det er viktig med fokus på HMS og arbeidsmiljø, for å kunne beholde assistentene over lengre tid. Utstyr jeg kan få dekket er massasjebenk pga justering av arbeidshøyde og ergonomi når det gjelder øvelser de utfører hver dag, trening / gjennombevegelser / tøyninger. Et arbeidsbord med muligheter for å justere i høyden blir også dekket. Luftfukter / luftrenser for å bedre inneklimaet er også en mulighet. Sandaler eller andre egnede sko, paraply, hansker, håndsåpe, solkrem, alt de trenger for å utføre sine daglige arbeidsoppgaver får du dekket. 


Du kan også få dekket julebord til assistentene, dvs mat og drikke (ikke alkohol), enten hjemme fra feks catering firma eller ute på restaurant. Julegaver blir også dekket inntil et visst beløp, hvor det har blitt mer fokus på dette nasjonalt (mange har utnyttet dette smutthullet så myndighetene har blitt strengere).


Hvis man ikke har mulighet til å være arbeidsleder for ordningen din så kan du velge å la BPA leverandøren din gjøre det meste av dette. En arbeidsleder må gjøre mange ulike ting for å drifte ordningen selv, ha intervju og ansette assistenter, lage en vaktplan som viser hvem som jobber når, ha medarbeidersamtaler, gjennomføre HMS skjema, sende inn timelister, bestilling av varer / utstyr, utarbeide prosedyrer for alle gjøremål etc. En omfattende jobb, men den kan også kombineres med hjelp fra BPA leverandøren eller andre i nær familie / venner. Noen BPA leverandører krever betaling for slike tjenester, for eksempel det du får fra driftskontoen, noe som betyr mindre frihet for deg. Prima krever ingen ting for dette, som viser at de setter brukeren i fokus. Driftsmidlene betyr alt for meg, da den gir meg et liv med god livskvalitet, frihet til å gjøre det jeg vil når jeg vil.

298 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page